Oppstilling av endringer i egenkapital

MorselskapKonsern
Innskutt kapitalØvrige posterOpptjent annen egen-
kapital
Sum egen-kapital(Beløp i mill. kr)Sum egen-kapitalIkke-
kontrol-
lerende interesse
Sum egen-kapital henført eier i Statnett SFOpptjent annen egen-kapitalØvrige posterInnskutt kapital
2 700 -3 4 791 7 48801.01.2011 7 628 -22 7 650 4 953 -3 2 700
-- 853 853Årsresultat 1 000 -21 1 021 1 021--
- -37- -37Øvrige resultatelementer -36- -36- -36-
-- -315 -315Vedtatt utbytte -315- -315 -315--
----Oppkjøp datterselskap- 43 -43 -43--
2 700 -40 5 329 7 98931.12.2011 8 277- 8 277 5 616 -39 2 700
2 700 -40 5 329 7 98901.01.2012 8 277- 8 277 5 616 -39 2 700
-- 849 849Årsresultat 837- 837 837--
- -42- -42Øvrige resultatelementer -42- -42- -42-
-- -117 -117Vedtatt utbytte -117- -117 -117--
2 700 -82 6 061 8 67931.12.2012 8 955- 8 955 6 336 -81 2 700