Gå til oversikt

Første vindkraftverk mottar elsertifikat

Åsen II vindkraftverk i Time kommune i Rogaland var det første vindkraftanlegget som mottok elsertifikater i Norge. Siden har Statnett utstedt ytterligere 12 573 elsertifikater fordelt på 26 kraftverk i Norge.

Anlegget startet produksjonen av vindkraft for fullt 8. mars 2012. Åsen II eies av Solvind Åsen AS, har en installert effekt på 1,6 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 4,9 GWh. Dette tilsvarer et års forbruk til om lag 250 husstander.

I elsertifikatsammenheng er Åsen II vindkraftverk historisk på to måter. Det er det første vindkraftverket som får utstedt elsertifikater i Norge. I tillegg er Åsen II vindkraftverk det første norske bidraget i Norge og Sverige sin felles målsetning om å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020.

Statnett er registeransvarlig i Norge for elsertifikatordningen. Det betyr at Statnett blant annet utsteder elsertifikater til godkjente kraftverk. Fra 1. januar 2012 til første kvartal i 2013 er det utstedt 12 573 elsertifikater fordelt på 26 kraftverk i Norge.