Gå til oversikt

Mødalen-Samnanger satt i drift

Ombyggingen av den eksisterende kraftledningen mellom Mødalen og Samnanger bidrar til å øke overføringskapasiteten mellom nord og sør på Vestlandet uten at antallet master økes.

I forbindelse med byggingen av kraftledningen mellom Sima kraftverk og Samnanger transformatorstasjon, bygde Statnett også om en eksisterende kraftledning mellom Mødalen og Samnanger.  Den nye ledningen er bygget for 420 kV spenningsnivå, mens den gamle var bygget for 300 kV spenning. Prosjektet er en del av et langsiktig arbeid med å få hele det landsdekkende sentralnettet opp på 420 kV. Den nye delen ble satt i drift i juni 2012, og ledningen er cirka ti kilometer lang. Strekningen inngår i ledningsforbindelsen mellom Mauranger og Samnanger.

Etter hvert som også det øvrige 300 kV ledningsnettet bygges om, kan det overføres mer kraft mellom nord og sør på Vestlandet uten å øke antallet master. Videre ombygging kan skje etter at ledningen mellom Sima og Samnanger er i drift, slik at forsyningssikkerheten er akseptabel når strekninger kobles ut for ombygging.