Gå til oversikt

Norges lengste kraftledning

Statnett planlegger å bygge det som blir Norges lengste kraftledning. Den drøyt 50 mil lange ledingen skal gå gjennom tre fylker og vil bidra til å utvikle en hel landsdel.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i mai 2012 Statnett konsesjon på å bygge og drive en 420 kV kraftledning fra Ofoten i nordre Nordland, via Balsfjord i Troms, helt frem til Hammerfest i Finnmark.  Innspillene Statnett fikk forut for konsesjonsvedtaket har bidratt til en god løsning som vil bedre strømforsyningen i regionen vesentlig.

Styret i Statnett fattet i januar 2013 en prinsipiell investeringsbeslutning for den sørligste delen fra Ofoten til Balsfjord. Styret besluttet samtidig at arbeidet med den nordlige delen fra Balsfjord til Skaidi videreføres med mål om at hele prosjektet skal realiseres. Ledningen vil være et sentralt bidrag til videre utvikling og vekst i den nordligste landsdelen. Tiltaket vil dessuten legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon i regionen og en viktig brikke i neste generasjons sentralnett.