Gå til oversikt

Ny kraftledning i Rogaland

Statnett har bygget en ny kraftledning fra Sauda til Liastølen. Den nye forbindelsen ble spenningssatt sommeren 2012, og bidrar til sikrere strømforsyning i regionen.

Den nye kraftledningen i Rogaland er en liten, men viktig brikke i Statnetts langsiktige arbeid med å bygge neste generasjon sentralnett. Kraftledningen blir en del av fundamentet for å få på plass en "kystriksvei" for strøm.

Den nye forbindelsen består av 29 kilometer ny ledning mellom Sauda og Liastølen med 420 kV spenningsnivå. I tillegg kommer ombyggingen av den eksisterende ledningen videre til Saurdal, fra 300 kV til 420 kV.

Den nye forbindelsen kostet i underkant av 200 millioner kroner. Av denne summen har 14 millioner kroner gått til lokalt næringsliv i Sauda, Sand og Suldal.

Statnett har omfattende investeringsplaner i det norske ledningsnettet den kommende tiårsperioden. Ambisjonen er å få plass neste generasjon sentralnett ved å bygge om eksisterende 300 kV ledninger og bygge nye 420 kV ledninger.

Foto: Marita Ims, Suldalsposten.