Gå til oversikt

Ny Nettplan Stor-Oslo

Både politikere og andre samfunnsaktører er positive til mulighetene som ligger i Statnetts alternativanalyser for Nettplan Stor-Oslo.

Økt forsyningssikkerhet, frigjøring av arealer, mindre nærføring, færre master i Nordmarka og tilrettelegging for samfunnsutvikling er blant gevinstene i Alternativanalysen til Nettplan Stor-Oslo.

Byrådsleder Stian B. Røsland, stortingsrepresentant Jan Bøhler, fagsjef Oddvin Lund fra Den Norske Turistforening og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, var alle positive til prosessen Statnett legger opp til for å finne fremtidens nettløsninger for Stor-Oslo.

Hovedkonklusjonene i analysen inkluderer:

  1. Ingen nye traseer.
  2. Å heve spenningen og rydde opp i sentralnettet vil gi Stor-Oslo et mer robust og sikkert strømnett
  3. Kapasiteten øker med 60 prosent, mens arealbruken reduseres med 30 prosent.