Gå til oversikt

Ny rekord i strømforbruket

Onsdag 23. januar 2013 satte nordmenn ny rekord for strømforbruk i løpet av én time. Den nye rekorden er på 24 180 MW.

Mellom klokken 08.00 og 09.00 denne onsdagsmorgenen i januar ble det satt ny rekord for strømforbruk i løpet av én time i Norge. Den nye rekorden er på 24 180 MW, eller i overkant av 24 millioner kilowattimer.

Den viktigste grunnen til det høye forbruket var at det på det aktuelle tidspunktet var minusgrader i hele landet. Ekstra kaldt var det på Sør- og Østlandet, der befolkningstettheten er størst. Den gamle rekorden var fra 6. januar 2010 og lød på 23 994 MW.

Til tross for et rekordstort forbruk og en tilsvarende høy produksjon, så medførte ikke det rekordhøye forbruket problemer for leveransene til sluttbrukerne. Stor magasinfylling, god tilgjengelighet på produksjon og ingen alvorlige feil i sentralnettet ga en stabil drift og stabile leveranser, også på det som skulle bli en av vinterens kaldeste dager.

Det norske strømforbruket er jevnt høyt når det er kaldt og vi ser at forbrukstoppene blir høyere for hvert år som går. Vi må derfor forberede systemet på å takle enda høyere forbrukstopper i fremtiden. Derfor er det viktig at ledningsnettet over hele landet styrkes. Det er Statnett godt i gang med.