Gå til oversikt

Oppgradering av Mestervik stasjon

Statnett har fått konsesjon til å bygge om og utvide Mestervik stasjon i Balsfjord. Det oppgraderte anlegget er planlagt å stå ferdig og være i drift innen utgangen av 2013.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Statnett i mai 2012 konsesjon til å bygge om og utvide Mestervik stasjon i Balsfjord kommune i Troms. Samme høst gikk spaden i jorden for grunnarbeidene. Disse arbeidene omfattet omleggingen av den midlertidige 132 kV kabelen mellom Bardufoss og Kvaløya. Arbeidene er nå avsluttet og kabelen er idriftsatt.

Totalentreprisen for Mestervik stasjon er tildelt INEO, et fransk selskap med 14 500 ansatte. Disse har sin spesialkompetanse innen områdene elektroteknikk, informasjons- og kommunikasjonssystemer og andre relaterte tjenester. INEO har inngått kontrakt med PEAB Bjørn Bygg fra Tromsø, som underleverandør på grunn- og betongarbeidene.

Konsesjonsvedtaket innebærer at det eksisterende koblingsanlegget rives og erstattes med et nytt og oppgradert anlegg. Servicebygget skal også rehabiliteres. Idriftsettelse av anlegget ved nye Mestervik stasjon er planlagt innen utgangen av 2013.

Den nye koblingsstasjon i Mestervik vil øke forsyningssikkerheten i regionen. Ikke minst i forbindelse med byggingen av den nye 420 kV ledningen mellom Ofoten og Hammerfest vil Mestervik koblingsanlegg være svært viktig å ha på plass.