Gå til oversikt

Statnett bygger verdens lengste strømkabel

Statnett og britiske National Grid samarbeider om å bygge verdens lengste strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Prosjektet spiller en sentral rolle i utviklingen av det nordeuropeiske strømnettet.

Etter tre år med planlegging og utvikling, inngikk Statnett og National Grid i juni 2012 en avtale som bekrefter partenes ønske om fortsatt arbeid for å bygge en undersjøisk kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Kabelen er forventet å få en kapasitet på 1 400 MW og skal være ferdig bygd innen 2020.

Begge partene fokuserer på å få på plass nødvendige regulatoriske, miljømessige avtaler og konsesjoner, samt å forberede anskaffelse av mer enn 700 km kabel og bygging av to transformatorstasjoner. En milepæl for prosjektet blir den norske konsesjonssøknaden som overleveres myndighetene våren 2013. Kabelen blir en hjørnestein i nettutbyggingen i landene rundt Nordsjøen og er av høy prioritet for alle de involverte partene.