Gå til oversikt

Sterkere nett på Sør-Vestlandet

For å bidra til sikker drift og legge til rette for nye bruksmuligheter, må strømnettet fra Kristiansand til Sauda oppgraderes.

Det kommer fram i to ferske rapporter fra Statnett. Allerede i dag er strømnettet på Sørlandet hardt belastet. Økt fornybar produksjon, sikker forsyning, mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia og fremtidig energiforbruk vil kreve et mer robust nett.

- Derfor er det svært viktig at nettet fra Kristiansand til Sauda, den såkalte Vestre korridor, oppgraderes, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Kristian Marstrand Pladsen. 

For å øke kapasiteten raskt, må man først spenningsoppgradere Kristiansand-Sauda til en 420 kV-forbindelse, samt forsterke Lyse-Duge, og Solhom-Duge. Deretter må man forsterke strekningen Lyse-Sauda, noe som gir to gjennomgående forbindelser mellom Sauda og Feda med høy kapasitet og som gir mulighet for en mellomlandsforbindelse til Kvilldal. Til slutt må Solhom stasjon oppgraderes til 420kV.

- På denne måten sikrer vi et robust nett med god kapasitet, som legger til rette for morgendagens behov. Dette gir muligheter for økt fornybar produksjon på Sør- og Vestlandet, samt nødvendig kapasitet for fremtidige nettforsterkninger lenger nordover på Vestlandet, sier Pladsen.