Gå til oversikt

Statnett og Norad samarbeider

Statnett og Norad har inngått en samarbeidsavtale som skal styrke arbeidet for å heve kompetansen i nettselskaper i utviklingsland.

Målet er å gjøre nettselskaper i u-land bedre

Målet med samarbeidsavtalen (formelt kalt rammeavtalen) er å sikre at Norad kan trekke på Statnetts kompetanse i spørsmål av energifaglig karakter. Avtalen legger opp til et samspill mellom den tekniske fagkompetansen i Statnett og utviklingsarbeidet i Norad.

- Etter mer enn fem års innsats i blant annet Øst-Afrika har vi erfart at det er viktig å styrke nettselskapers kompetanse, slik at de selv kan realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringsprosjekter. Norad er opptatt av det samme, og det er positiv at vi nå kan trekke veksler på hverandre, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.   

Reduserer fattigdom

Norad har samarbeidsavtaler med ulike institusjoner, og direktør Villa Kulild er glad for de nå har fått til en avtale med Statnett.

- Statnetts kompetanse er viktig for å få en bedre og mer effektiv nettdrift, og for å bidra til en sikrere kraftforsyning. Vi vet at tilgang til stabil energiforsyning er helt avgjørende for sosial og økonomisk utvikling. Dårlig strømforsyning oppgis ofte av næringslivet som grunn for ikke å foreta investeringer. Økonomisk vekst er en nødvendig forutsetning for å redusere fattigdom, og energi er nødvendig for å skape arbeidsplasser, etablere bedrifter, fremme industriell aktivitet og stimulere til kommersiell virksomhet, sier Kulild.

Hun understreker at bærekraftige og stabile energitjenester til overkommelig pris er helt nødvendig for å redusere fattigdom i utviklingsland, og dermed nå tusenårsmålene.
- Energitilgang påvirker mange aspekter i et menneskes liv, både innenfor helse, utdanning, miljø og økonomi, sier Kulild.

Stein for stein

Statnett har allerede samarbeidsprosjekter med systemansvarlige selskaper i Tanzania og Uganda. Fremover planlegges det også arbeid i Kenya og Mosambik. Målet er å etablere et formelt samarbeid mellom de systemansvarlige selskapene i denne regionen. Mosambik omfattes ikke av landene som skal inngå TSO samarbeid.
 

- Et tett og tillitsfullt samarbeid mellom nettselskaper i en region er avgjørende for å sikre god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Videre er det viktig å samarbeide for å utvikle nettet optimalt landene i mellom. Vår erfaring er at det handler om å bygge stein på stein før man ser resultater av samarbeidet. Her kan landene i Afrika lære mye fra Norden, sier Auke Lont.