Gå til oversikt

Statnett PAS 55 sertifisert

Statnett er nå sertifisert etter kvalitetsstandarden PAS 55 av Lloyd's Register. Sertifiseringen er et ledd i Statnetts ambisjon om å styrke den profesjonelle driften og utviklingen av egen infrastruktur.

PAS 55 er en standard for optimalisert anleggsforvaltning. Statnett har gjennom revisjoner fra Lloyd's i 2012 vist at virksomheten tilfredsstiller kravene i standarden.

Statnett eier og drifter ca. 11 000 kilometer med linjer og kabler og om lag 150 transformatorstasjoner. At selskapet nå er PAS 55 sertifisert, viser at Statnett har gjennomført viktige forbedringstiltak og gjør en god jobb med helhetlig forvaltning av egne anlegg.

Ved å bli sertifisert etter PAS 55  må Statnett demonstrere kontinuerlig forbedring av egen anleggsforvaltning og kan derigjennom styrke forsyningssikkerheten. Statnett har som ambisjon å være ledende på profesjonell drift og utviklingen av egen infrastruktur. PAS 55 sertifiseringen er en god dokumentasjon på at Statnett er kommet langt i den retning.