Gå til oversikt

Strømkabel mellom Norge og Tyskland

Statnett har inngått avtale om å bygge en strømkabel mellom Norge og Tyskland. Prosjektet står sentralt i utviklingen av det nordeuropeiske strømnettet og kabelen skal være ferdig i 2018.

Statnett, nettselskapet TenneT og den tyske statlige finansinstitusjonen KfW inngikk i 2012 avtale om å bygge en strømkabel mellom Norge og Tyskland. Den nye mellomlandsforbindelsen skal bidra til ytterligere integrering av det nordeuropeiske kraftmarkedet. Prosjektet vil således støtte opp om ambisjonene om økt produksjon av fornybar energi i regionen og dermed også om EUs og Norges klima- og energimål.

Den nye kabelen kommer også til å bidra til å styrke forsyningssikkerheten og til mer stabile strømpriser i de berørte markedene, ved å utnytte ulikhetene i kraftsystemene i Norge og på kontinentet.

Kabelen skal etter planen ha en kapasitet på 1 400 MW og er ventet å bli ferdig i 2018. Tidspunktet er basert på en forventning om at prosjektet får innvilget alle nødvendige tillatelser etter planen, og at leverandørene av kabelen kan levere tilstrekkelig kapasitet i de relevante markedene.