1 2 3 4 1 2 3 4 5

Styret

Kolbjørn Almlid

Styreleder 

Valgt i 2011

Kolbjørn Almlid er utdannet lærer og avsluttet karrieren i skoleverket som skolesjef i Verran kommune i 1991. I perioden 1996-2005 var han i Innovasjon Norge først som seniorrådgiver, så divisjonsdirektør og direktør. I regjeringen Syse (1989–1990) ble han utnevnt til statssekretær i olje- og energidepartementet. Han var vararepresentant til Stortinget for Nord-Trøndelag i perioden 1989–1993, og fra 1991 til 1995 var han fylkesordfører i Nord-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har han vært leder for Senterpartiet i Nord-Trøndelag og medlem av sentralstyret i partiet, utover dette har han vært med i både kommunestyre og fylkesting i henholdvis 12 og 14 år.

Almlid har de senere år også hatt en rekke styreverv i blant annet Nord-Trøndelag elektrisitetsverk, ENFO og Mid-Gas. I juni 2011 ble han utnevnt til styrelder i Statnett.

Per Hjorth

Nestleder

Valgt i 2008

Hjorth er administrerende direktør i Newsec AS, som driver rådgivning og megling innenfor næringseiendom. Hjorth har også flere styreverv. Han har hatt flere lederstillinger i industri, finans og i energibransjen, blant annet som administrerende direktør i Nord Pool ASA frem til 2000. Hjorth er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har sittet i Statnetts styre siden 2008. I 2012 ble han valgt til nestleder.

Maria Sandsmark

Styremedlem

Valgt i 2013

Maria Sandsmark er dr. polit og forsker med ansvar for samfunnsøkonomiske analyser ved Møreforskning Molde AS. Hun har vært konsulent i ECON analyse med utredningsansvar for samfunnsøkonomiske problemstillinger relatert til deregulerte kraftmarkeder for nasjonale og internasjonale kraftmarkedsaktører. Sandsmark har vært medlem av et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg for gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser.

Egil Gjesteland

Styremedlem

Valgt i 2012

Egil Gjesteland er for tiden prosjektdirektør for prosjektet Gassco Emden i tillegg til at han driver et konsulentselskap innen olje- og gassnæringen, Gjesteland Consulting AS. Han er utdannet sivilingeniør ved NTH, har arbeidet for Statoil i Abu Dhabi og vært IT- og prosjektleder for en rekke olje- og gassprosjekter i regi av Statoil. Gjesteland var prosjektdirektør for Snøhvit-utbyggingen på Tromsøflaket over en fireårsperiode. Gjestland har også vært foreleser på BI MBA program og ved UC Berkeley.

Heidi Ekrem

Styremedlem

Valgt i 2006

Ekrem er partner i Advokatfirmaet Mageli ANS, der hun arbeider med forretningsjuridiske spørsmål for større selskaper, herunder selskaper i energisektoren.

Kirsten Indgjerd Værdal

Styremedlem

Valgt i 2009

Værdal har siden 2007 vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hun har tidligere hatt lederstillinger i næringsmiddelsektoren og landbruk. Værdal har bred styreerfaring fra organisasjoner, samt offentlig og privat sektor. Værdal er agronom og har også økonomi- og ledelsesutdanning.

Kjerstin Bakke

Styremedlem, ansattes representant

Valgt i 2010

Kjerstin Bakke har arbeidet i Statnett siden 1994 og er i dag avdelingsleder i divisjon Nettdrift med ansvar for stasjonsdriften i Sør-Norge. Bakke har erfaring fra flere områder i Statnett, og er sivilingeniør i elkraftteknikk fra NTNU.

Steinar Jøråndstad

Styremedlem, ansattes representant

Valgt i 2004

Jøråndstad er energitekniker i Statnett, der han også leder EL&ITs landsdekkende fagforening og sitter i arbeidsmiljøutvalget. Jøråndstad, som startet som lærling i 1981, har tidligere også vært Statnetts hovedverneombud. Han er også medlem av Vågå kommunestyre og formannskap.

Pål Erland Opgård

Styremedlem, ansattes representant

Valgt i 2010

Pål Erland Opgård ble ansatt i Statnett i 1995, og har siden starten vært ansatt i avdeling Regionsentral Nord i Alta. Opgård er utdannet ingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole. Han ble i 2010 leder for NITOs konserngruppe i Statnett, og har vært styremedlem i konserngruppen siden 1999.