Statnett på 1-2-3

 • Vårt samfunnsoppdrag

  Å drifte det norske sentralnettet

 • Vårt hovedmål

  Å bygge neste generasjon sentralnett

 • Vår strategi

  Å sikre forsyningssikkerhet, bidra til verdiskaping og legge til rette for bedre klimaløsninger.

 • Dagens sentralnett

  140 stasjoner, 10.-11.000 km kraftledninger og kabler, en landsentral og tre regionsentraler

 • Fremtidens sentralnett

  Utbyggingsplaner: 3 -4.000 km nye eller oppgraderte linjer

 • Eier

  Den norske stat, ved Olje- og energidepartementet

 • Ansatte

  1000

 • Organisasjon

  Strategi og samfunnskontakt, Nettdrift, Nettutbygging, Kommersiell utvikling, IKT-divisjonen, Konsernstab

 • Konsernsjef

  Auke Lont