På vei mot en elektrisk fremtid

Statnett er for alvor i gang med å bygge fremtidens sentralnett. Gjennom flere år har Statnett jobbet målrettet med å bygge fremtidens Statnett og forberedt seg på de store utbyggingsprosjektene, samtidig som forsyningssikkerheten på kort sikt alltid er Statnett sin viktigste oppgave.

I dette intervjuet beskriver konsernsjef Auke Lont årsskiftet 2012/2013 som en milepæl, både konkret i form av godkjente og igangsatte prosjekter, men også symbolisert gjennom innflyttingen i nytt hovedkontor i Nydalen. Auke understreker samtidig at fremtidens sentralnett er et oppdrag forankret i klare samfunnsmål: økt forsyningssikkerhet og verdiskaping samt tilrettelegging for en klimavennlig og elektrisk fremtid.