1 2 3 4 1 2 3

Presentasjon av Konsernledelsen

Auke Lont

Konsernsjef

Lont har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Vrije i Amsterdam. Han tiltrådte som konsernsjef i februar 2009 etter å ha vært administrende direktør for konsulentfirmaet Econ Pöyry Analysis i Norge. Lont har tidligere innehatt stillinger som konserndirektør i Statoil og Nordic Energy, sjefsøkonom og administrerende direktør i Econ Analysis, Cape Town og administrerende direktør i Naturkraft AS. Han har mer enn 20 års erfaring fra energisektoren. Auke Lont er styremedlem i Gasunie i Nederland og styreformann i Institutt for energiteknikk.

Bente Hagem

Konserndirektør Kommersiell utvikling

Hagem har en mastergrad i næringsøkonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun er leder for divisjonen Kommersiell utvikling i Statnett, og har som hovedoppgave å legge til rette for og utforme det europeiske elektrisitetsmarkedet. Divisjonen har ansvaret for å fakturere nettilgangstjenester, foreta ukentlige avregninger i engromarkedet og utstede opprinnelsesgarantier og el-sertifikater.

Hagem har vært aktiv i samarbeidet mellom nordiske og europeiske systemansvarlige nettselskaper (TSOer) siden 2001. Hun er for tiden formann i ENTSO-E North West Europe Regional Group, og har som sitt viktigste mål å få på plass en priskobling i regionen. Hun er også styremedlem i NPS AS. Hun var konserndirektør i Statoil ASA i ti år før hun ble ansatt i Statnett. 

Knut Hundhammer

Konserndirektør CFO og stabssjef

Hundhammer har sin utdannelse fra Hærens Krigsskole og har en MBA fra Wharton School of Business i USA. Han ble ansatt i Statnett i mai 2011, og er konsernansvarlig for økonomi, kontroll, risikostyring, innkjøp, personal og juridisk. Han har tidligere vært konserndirektør/CFO i Finansbanken ASA og CFO/konserndirektør i Høegh Autoliners. Han har også vært konsernsjef for den kommersielle shippingdivisjonen i Klaveness-gruppen, og har arbeidet som konsulent for McKinsey & Co.

Håkon Borgen

Konserndirektør Nettutbygging

Borgen har en mastergrad i Elektroteknikk fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) og Technische Hochschule Darmstadt (THD) i Tyskland, og har fullført en mastermodul i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI i 2000. Borgen har 20 års erfaring fra energibransjen og 17 av disse er i Statnett. Han er leder for divisjonen Nettutbygging, som utfører detaljplanlegging og gjennomføring av Statnetts prosjektportefølje. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Statnett og BKK, og har hatt en rekke styreverv i bransjen.

Øivind K. Rue

Konserndirektør Nettdrift

Rue er utdannet Cand. Polit. ved Universitetet i Oslo. Han er konserndirektør i Statnett med ansvar for utøvelse av systemansvaret og forvaltning av eierskapet i sentralnettet . Rue er også beredskapsleder i Statnett. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Statnett. Rue leder Regional Group Nordic i ENTSO-E med ansvar for samordning av det nordiske synkronområdet. Han har tidligere vært direktør i Saga Petroleum AS og underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet. Rue er styremedlem i Eksportkreditt.

Gunnar G. Løvås

Konserndirektør Strategi og samfunnskontakt

Løvås har en doktorgrad i matematikk. Han er leder for divisjon Strategi og samfunnskontakt, og er konsernansvarlig for selskapsstrategi, nettutviklingsplanlegging, forskning og utvikling, Statnetts konsulenttjenester, kommunikasjon og samfunnskontakt. Løvås har jobbet for Statnett siden 1994, og har hatt flere forskjellige stillinger innen systemplanlegging, systemdrift og prosjektgjennomføring. Han er født og oppvokst i Stavanger.

Peer Olav Østli

Konserndirektør Informasjons- og telekommunikasjonsteknologi (IKT)

Østli er Cand. Scient. i informatikk og har også videreutdanning i ledelse fra Henley Management College. Han er konsernansvarlig for utvikling av drift- og markedssystemer, IKT-infrastruktur, IKT-strategi, IT-brukertjenester og ERP-systemer. Han har over 20 års erfaring i teknologiledelse fra telekommunikasjons-, media- og IT-bransjen, inkludert forskjellige stillinger i Telenor og Schibsted.