Bekk og fossefall på Sunndalsøra

I Sjølseng på Sunndalsøra, har Statnett åpnet en bekk som førte til oversvømmelser på naboeiendommer og skadet transformatorstasjonen på Aura.

Perioder med mye regn har ført til stor vannføring  nedover de bratte fjellsidene rundt Statnetts kontorbygg på Sunndalsøra.  Ved flere anledninger har vannet ført til skader på eiendommene i nærmiljøet og Statnetts 132 kV transformatorstasjon på Aura.

Spesielt en bekk fra fjellsiden som gikk i rør ut i Lilledalselven  flommet over og tok med seg stein, sand og mudder på som førte til omfattende skader på eiendommene i Sjølseng borettslag.


Etter flere befaringer i fjellsiden med tanke på å finne ett annet bekkeløp å føre vannet i, fant man til slutt ut at den beste løsningen var å åpne bekken.  Multiconsult fikk i oppdrag å finne en løsning hvor bekk og skjermvoller skulle integreres. For Statnetts naboer på Sjølseng betød en åpning av bekken og skjermvollene en klar forbedring av nærmiljøet, redusert  fare for oversvømmelse og minimering av mulige skader.

Arbeidet med å åpne bekken og anlegge fossefall ble startet 01.juni 2012. 10. oktober ble bekken og fossefallet offisielt åpnet, og ordføreren i Sunndal stod for snorklipping. Etter den offisielle åpningen var over gikk de inviterte naboene på rundt 50 personer til Statnetts kantine hvor det ble servert kake, kaffe, boller og brus.