Mastefelling mellom Børdal og Mødal

Etter å ha stått i nesten 50 år blir de gamle høyspentmastene mellom Børdal og Mødal revet, og alle spor fjernet. Strekket er erstattet av en ny linje.

Den kroatiske hovedentreprenøren Dalekovod og Statnett SF har gitt entreprenørselskapet Henrik Steine AS oppdraget med å fjerne bortimot 30 stålmaster over Kvamskogen.

Før de utrangerte høyspentmastene ender i smelteovnen, blir stålmastene klippet i småbiter og betongen knust til grus av hydrauliske hammere.

– De gamle mastefestene skal fjernes fullstendig. Vi knuser til og med betongsoklene og sorterer ut armeringsstålet. Målet er at ingen skal se hvor høyspentmastene stod når våren kommer, sier Henrik Steine.

Fallende stål

Riveteknikken er enkel selv om dimensjonene er store. Første skritt er å klatre til toppen av masten og feste en vaier til traversen. Så løsnes mutrene på fire bolter i mastefestet. 70 meter unna står en gravemaskin klar til å nappe i vaieren til tyngdekraften fullfører jobben. Alle involverte i operasjonen i masten har grundig opplæring i klatre- og nedfiringsteknikker.

Metallet sorteres i passende hauger til det fraktes videre til sorteringsstasjonen i Eikedalen med helikopter. Hver stålmast veier 10–15 tonn.

Lokale krefter

Hovedentreprenørens bruk av lokale krefter regnes som en fordel.

– Vår erfaring er at bruk av lokale virksomheter gir store fordeler. Lokalkunnskap kommer godt med, og dessuten er det bra at en del av verdiskapingen blir i lokalsamfunnet, sier anleggsleder Lars Aga i Statnett.

Ifølge Steine stiller både Statnett og Dalekovod detaljerte krav til system og dokumentasjon. Den lokale entreprenøren følger Dalekovods regler og prosedyrer. Det innebærer at det kroatiske selskapet har kontroll med helse, miljø og sikkerhet (HMS).