Tysklandskabel

- Dette er et "once in a lifetime-prosjekt for meg", sier prosjektdirektør Bjørn Sanden. Han skal få sjøkabelen mellom Norge og Tyskland til å bli en realitet.

Like før jul ble avtalen om et helt spesielt kabelprosjekt signert. Statnett, KfW og TenneT TSO GmbH skal samarbeide om å utvikle, bygge og drifte en 1400 MW sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Bjørn Sanden tok over som prosjektdirektør fra Statnetts side fra 1. februar i år.

- Dette er et megaprosjekt. Jeg er svært ydmyk i forhold til kompleksiteten i det, sier Sanden.

Prosjektet er nå inne i sin første av totalt tre faser; utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og driftsfasen.

- Det har blitt gjort mye bra arbeid med dette prosjektet i mange år, men etter at vi fikk på plass partneravtaler like før jul har prosjektet satt fart. Nå er vi i gang med en del av utviklingsfasen som blant annet går på å få på plass konsesjonssøknader, diskusjoner med leverandører og å få teamene til å fungere, forteller Sanden.   

Jobben hans blir blant annet å sørge for at prosjektet blir gjennomført uten HMS-hendelser, med riktig kvalitet, riktig pris og til rett tid. 

Store dimensjoner

Sanden har jobbet med kabler hele sitt yrkesliv. Etter sivilingeniørutdannelsen i Skottland gjennomførte han doktorgrad innen elkraftteknikk ved NTNU, med fokus på kabelteknologi. Her jobbet han også som førsteamanuensis, før han var ti år hos kabelprodusenten Nexans Norge. Høsten 2010 ble han ansatt i Statnett. 

- Det er nok tilfeldigheter som har gjort at jeg har jobbet med kabler hele mitt yrkesliv, men jeg har ikke angret et sekund. 

Han legger ikke skjul på at det derfor er ekstra moro å få lede kabelprosjektet mellom Norge og Tyskland som har en antatt investeringssum på totalt 1,5 til 2 milliarder euro.

- I tillegg til at dette er et stort byggeprosjekt, er det et prosjekt av store kommersielle, internasjonale og politiske dimensjoner. Det gjør det ekstra spennende, sier han. 

Stort engasjement

Om prosjektet faktisk skal gjennomføres, avgjøres ikke før i 2014. Men Sanden er helt sikker på at dette blir en realitet.

- Nå har vi så stort engasjement for at dette skal gjennomføres, så da tror jeg med sikkerhet at det kommer til å skje. Vi må tro på prosjektet, hvis ikke er det ingen vits å jobbe med det, sier Sanden.

Den avgjørende driveren for at Statnett vil realisere prosjektet, er at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I tillegg er det med på å legge til rette for fornybar energi, god ressursutnyttelse og styrket forsyningssikkerhet.