Utbygging i gang

For den neste tiårsperioden planlegger Statnett investeringer for om lag 50-70 milliarder kroner i kraftledninger, transformatorstasjoner og mellomlandsforbindelser. I løpet av 2012 bygget Statnett om lag 150 kilometer nytt nett. I 2013 økes utbyggingen til 200 kilometer. Senere skal det bygges om lag 300 kilometer nytt nett per år. Utbyggingen omfatter at blant annet sentralnettet på Sørlandet og Vestlandet oppgraderes, sentralnettet i Nord-Norge forsterkes og nye forbindelser til Danmark, England og Tyskland bygges.